UDRUŽENJE ZA PODRŠKU ŽENAMA OBOLELIM I LEČENIM OD KARCINOMA DOJKE

JEDNA UZ DRUGU

ZAŠTO UDRUŽENJE JEDNA UZ DRUGU?

Iako sve prisutniji u našem okruženju, karcinom dojke i druge maligne bolesti i dalje su tabu tema. O njima treba glasno i jasno da se priča. Naš cilj je da ovaj problem učinimo vidljivim.

Zato smo, s jedne strane, usmereni na prevenciju, na unapređenje i podizanje svesti kod žena o ovoj bolesti i značaju njenog ranog otkrivanja. Želimo da podstaknemo žene, bez obzira na njihove godine, da odlaze na skrining preglede, ultrazvuk ili mamografiju, te da barem jednom mesečno urade samopregled. Važno je znati da, ukoliko se otkrije na vreme, karcinom dojke je u 99% slučajeva izlečiv!

S druge strane, ako već dođe do bolesti, želimo da budemo podrška obolelim ženama, da lakše prebrode situaciju u kojoj su se našle, da se brže informišu o bitnim temama za izlečenje, da njihov povratak u zajednicu, u normalan život, prođe što bezbolnije… Da im prenesemo naša iskustva, naše priče i pokažemo koliko možemo biti hrabre i jake! Da budemo zaista, jedna pored druge, jedna za drugu, JEDNA UZ DRUGU!

KAKO JE SVE KRENULO?

Naše udruženje je krenulo sasvim spontano – 25. i 26. septembra 2020. godine se nas 80-tak okupilo da podrži međunarodnu manifestaciju “Race For the Cure – Trka za lek”. Zbog pandemije Covid-19, trka je prvi put održana u Subotici. Žene koje su se lečile od karcinoma dojke, žena koje su ostavile ovu bolest za sobom, njihova podrška – prijatelji, kolege i članove porodice, lekari i medicinsko osoblje sa onkološkog odeljenja subotičke Bolnice, je krenulo u šetnju od 3 km, odnosno trku na 5 km. Imali smo odličnu priliku da se upoznamo, prepoznamo i razmenimo naša iskustava, priče, planove… Posle nekoliko susreta, neformalnog druženja i pokretanja online zajednice, prerasli smo u udruženje JEDNA UZ DRUGU.

Jedna uz drugu u trci
Udruženje pre osnivanja
Udruženje trka

O UDRUŽENJU

Ako se rak rano otkrije, u 90 odsto slučajeva je izlečiv i borba se uspešno završava. Velika pomoć na putu izlečenja je iskustvena podrška, podrška žena koje su kroz to prošle, koje su nekada rame za plakanje, a drugi put podrška i pomoć u konkretnim životnim situacijama. Zato je jedan od bitnih ciljeva Udruženja i psihološka podrška, kako iskustvena, tako i stručna. Da se pomogne u oporavku, ali i da se žene ne osećaju odbačeno iz svojih životnih tokova.

Udruženje JEDNA UZ DRUGU je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti borbe protiv karcinoma dojke, podrške, prevencije i poboljšavanja kvaliteta života žena obolelih i lečenih o karcinoma dojke.

Udruženje okuplja i svojim aktivnostima obuhvata osobe obolele i lečene od karcinoma dojke, a u cilju pružanja podrške tokom lečenja, poboljšanja integriteta njihove ličnosti i punog uključivanja u društvenu zaštitu nakon izlečenja.

CILJEVI UDRUŽENJA

  • Borba protiv karcinoma dojke,
  • Podizanje svesti kod žena o bolesti, značaju ranog otkrivanja i sprečavanja pojave karcinoma dojke,
  • Zalaganje za poboljšanje kvaliteta lečenja i rehabilitacije obolelih,
  • Zagovaranje jednakih prava i mogućnosti za sve obolele,
  • Preduzimanje aktivnosti na prevenciji malignih bolesti kod široke populacije,
  • Aktivno pomaganje integracije osoba sa invaliditetom u radno-aktivno stanovništvo kao i psiho-socijalnu rehabilitaciju obolelih, lečenih i osoba sa invaliditetom od karcinoma dojke i malignih bolesti.
Jedna uz drugu
JEDNA UZ DRUGU UDRUŽENJE - EGYMÁSÉRT EGYESÜLET
Egymasert

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član udruženja JEDNA UZ DRUGU može biti svaka osoba koja prihvata ciljeve Udruženja i Statut, te podnese prijavu za učlanjenje.

Godišnja članarina iznosi 1.000 dinara.