PSIHOLOŠKE RADIONICE I INDIVIDUALNE PSIHOTERAPIJE

Psihoterapeutske aktivnosti udruženja

Kako da se suočimo sa bolešću, sa novonastalim stanjem, kako da se nosimo sa znatiželjom okoline, šta da odgovorimo deci, kako da se ponašamo u partnerskim odnosima… Na pitanja koja se roje u našim glavama, odgovore daju psiholozi Udruženja ProAktiva iz Subotice. Njihovi saveti su važna podrška svakodnevnom životu, a organizovane individualne psihoterapije i grupne radionice put ka upoznavanju sebe.

U sklopu svojih aktivnosti, Udruženje organizuje stručnu, ali i iskustvenu podršku, da žene koje su prošle put bolesti prenesu svoja saznanja novoobolelim ženama.

Zašto je važna iskustvena podrška?

Iskustvena podrška podrazumeva kreiranje atmosfere prihvatanja i razumevanja, uvažavajući različite faze tugovanja, različita viđenja i očekivanja.

Cilj iskustvene podrške bi bio doživljaj da smo PRIHVAĆENI sa svim onim što u tom momentu mi jesmo, da smo POVEZANI u kontaktu sa drugima, u meri u kojoj smo za to spremni u datom kontekstu. Doživljaj da se naša duša iz tog kontakta može nahraniti i da mu se može vratiti predstavlja važan oslonac, što posebno može da bude od značaja u fazama kada ženu preplave negativne emocije, razni strahovi i crne misli…

Grupne podrške su posebno značajne jer sve članice imaju iskustvo bivanja u datoj situaciji, pa se i najbolje mogu razumeti te istovremeno imati doživljaj slobode da otvoreno razgovaraju O TEMAMA KOJE IZBEGAVAJU U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU, ne želeći da opterećuju sebi bliske osobe, ili ako ne nalaze na razumevanje u svom okruženju za date teme.